Sdružení nezávislých kandidátů
SPOLEČNĚ PRO ZUBŘÍ

Naše vize

Šest důvodů, proč je tady Společně pro Zubří.

Slušnost a komunikace

Diskuzi a snahu domluvit se považujeme za náš základní nástroj demokratické politiky. K tomu patří kultivovaná a slušná komunikace, která by měla být základní ctností každého politika.

Transparentnost a zapojení občanů

Otevřenost a transparentnost na radnici i zastupitelstvu je ideál, kterého se držíme. Aby občané věděli, co se děje, chystá a o čem se rozhoduje. Jinak ani nelze přiblížit občanům fungování obce a zapojit je do veřejného dění.

Kontinuita a úsilí

Navazujeme na naši práci, kterou jsme pro město odvedli během volebního období 2018 až 2022. Budeme v ní pokračovat se stejným, ne-li větším úsilím - Společně pro Zubří.

Zvolení zastupitelé 2022 — 2026Aleš Měrka

Aleš Měrka

Starosta

Ing. Oplatková Anna Ph.D.

Ing. Oplatková Anna Ph.D.

Místostarostka

Josef Malina

Josef Malina

Radní města

Ing. Josef Holiš

Ing. Josef Holiš

Radní města

Lucie Říhová

Lucie Říhová

Radní města

MUDr. Václav Krupa

MUDr. Václav Krupa

Zastupitel

Mgr. Jana Mikulenková

Mgr. Jana Mikulenková

Zastupitel

Tomáš Konkoľ

Tomáš Konkoľ

Zastupitel

Naši kandidáti

Seznam našich kandidátů v komunálních volbách v roce 2022.

(Pro více informací klikněte na fotku).

Aleš Měrka

Aleš Měrka

32 let, místostarosta města

Josef Malina

Josef Malina

29 let, sekretář klubu, trenér mládeže

Ing. Anna Oplatková, Ph.D.

Ing. Anna Oplatková, Ph.D.

70 let, vysokoškolský pedagog

Mgr. Jana Mikulenková

Mgr. Jana Mikulenková

75 let, důchodkyně

MUDr. Václav Krupa

MUDr. Václav Krupa

30 let, lékař

Ing. Josef Holiš

Ing. Josef Holiš

33 let, programátor

Lucie Říhová

Lucie Říhová

39 let, osobní trenérka a lektorka jógy

Tomáš Konkoľ

Tomáš Konkoľ

34 let, podnikatel

Irena Dukátová

Irena Dukátová

51 let, ředitelka MŠ

Jiří Krčma

Jiří Krčma

48 let, mechanik – údržbář

Bc. Veronika Ulrychová

Bc. Veronika Ulrychová

33 let, učitelka MŠ

Matěj Vašát

Matěj Vašát

29 let, záchranář

Jakub Šimurda, MBA

Jakub Šimurda, MBA

37 let, podnikatel

MUDr. Milena Blahová

MUDr. Milena Blahová

52 let, lékařka

Marie Mizerová

Marie Mizerová

70 let, důchodkyně

Bc. Kamila Krupová

Bc. Kamila Krupová

24 let, studentka Evropských studií

Aneta Kovářová

Aneta Kovářová

30 let, učitelka MŠ

Josef Číp

Josef Číp

31 let, hasič

Jaroslava Randusová

Jaroslava Randusová

62 let, technik

Tereza Smočková

Tereza Smočková

26 let, učitelka MŠ

Mgr. Matěj Mizera

Mgr. Matěj Mizera

29 let, odborný koordinátor

Volební program 2022 — 2026

12 bodů pro lepší život v Zubří

 • Obnova herních prvků na dětských hřištích vč. doplnění o nové (např. vodní prvek v Klidové zóně, senzorické chodníčky)
  • O dětská hřiště ve městě se průběžně stará Odbor kultury a sportu a za jejich práci jim patří dík. Nicméně nazrál čas pro komplexní obnovu dětských prvků na dětských hřištích tak, aby byla zábava pro děti bezpečná a pro rodiče poklidná. V průběhu volebního období se zaměříme na výměnu herních prvků postupně na všech dětských hřištích. Tato hřiště chceme doplnit o senzorické chodníčky, tj. smyslové chodníky, ve kterých se střídají různé druhy povrchů. Pro děti se jedná o oblíbenou aktivitu, kdy chůze bosýma nohama přináší příjemný, až terapeutický kontakt s přírodou. V Klidové zóně chceme doplnit vodní prvek, aby děti nelákala zrekonstruovaná kašna.
 • Vybudování pumptrackového hřiště
  • Pumptrack je typ dráhy se zpevněným povrchem, vlnami a zatáčkami pro jízdu na kole. Hřiště je přizpůsobeno dětem, mládeži i dospělým. Nabízí tak skvělou volbu pro trávení volného času – lze na něm jezdit na kole, koloběžce, kolečkových bruslích i skateboardu. Jízda poskytuje kromě zábavy i skvělý trénink koordinace pohybu a rovnováhy. Pumptrack je moderním trendem, který zavádí mnoho měst a obcí a i v Zubří po něm roste poptávka.
 • Oprava a sjednocení vizuálu zábradlí a hnízd na sběr odpadů
  • Zaměříme se na vizuální a barevné sjednocení zábradlí podél potoků a mostů, abychom měli jednotný vzhled v celém městě. Je přirozené, že každé zábradlí je trochu jiné, dělaly se v jiných dobách, dle jiných technologií a norem. Některá zábradlí, která jsou ve vlastnictví města, si už zažila hodně a je potřeba je opravit.
  • Sjednocení vzhledu hnízd na odpady docílíme skrze instalaci modulárních zástěn kontejnerů. Vizuálně se oddělí neestetické kontejnery a získáme jednotný vzhled sběrných míst.
 • Výsadba květinové zeleně na veřejných místech
  • Trend výsadby květinové zeleně dává městu duši a občanům a návštěvníkům hřejivý pocit domova a krásy okolo sebe. A tímto směrem si přejeme, abychom se vydali i u nás.
 • Péče o městskou zeleň – výsadba stromů, podpora biodiverzity
  • Stromy a kvetoucí dřeviny zlepšují kvalitu veřejného prostoru, přispívají k ochlazování prostředí v rozpálených dnech, zadržování vody v krajině a mnoho dalšího. Budeme podporovat jejich různorodou výsadbu tak, abychom přispěli k biodiverzitě. K tomu neodmyslitelně patří i následná péče a péče o již vzrostlé porosty. Máme v plánu využít dotačních možností na tuto aktivitu, které nabízí Státní fond životního prostředí.
 • Nové a úsporné vánoční ozdoby
  • Naše vánoční ozdoby už toho mají hodně za sebou. Jsou staré a při každém večerním zapnutí nesvítí jiná žárovka. Je na čase pořídit nové osvětlení, které bude nejen estetické, ale zároveň ekonomicky úsporné.
 • Výstavbu chodníků jsme měli již ve volebním programu 2018 a řešili jsme je velmi intenzivně. Podařilo se nám dostat do fáze zpracování projektových dokumentací chodníků na Staré Zubří a Horní konec. Chodník na Staré Zubří jsme rozdělili do čtyř postupných etap, které se budou realizovat, a bude cíl na ně získat dotační podporu. Věříme, že se za volební období podaří chodník zrealizovat – plán je u většiny etap reálný. Avšak největší výzva nás čeká při vyjednávání etapy části chodníků přes Pomníček. Prodloužení chodníku na Horní konec až po COOP Jednotu je rovněž připraven k realizaci – výstavba bude koordinována se Zlínským krajem, který má opravovat v daném úseku most.
 • Další bod, na kterém se podařilo pracovat v průběhu minulého období. Aktuálně se soutěží veřejná zakázka na stavební práce, které by měly být zahájeny hned od konce září 2022. Chceme, aby se podařilo dokončit rekonstrukci vnitřních prostor Zubří, abychom měli moderní a důstojné prostory pro kulturní činnost nejen zuberských spolků. A diváci si odnesli plnohodnotný zážitek z kulturních akcí, divadelních představení či aktuální kino nabídky.
 • V Zubří jako městě sportu je enormní poptávka po sportovištích – Sokolovna či Hala Zubří jsou nabité rezervacemi. Výstavba multifunkční haly pro spolky a veřejnost pomůže naplnit potřeby všech sportovních oddílů působících Zubří. Výstavbu této haly budeme podporovat, ale zároveň si klademe podmínku dotační podpory projektu.
 • Rozšíření hřbitova
  • Rozšíření hřbitova bude probíhat podle již schválených podkladů směrem k Rožnovu pod Radhoštěm.
 • Dopravní řešení před ZŠ TGM – zvýšení bezpečnosti
  • Projekt na tento záměr je aktuálně v přípravné fázi. Jeho předmětem je rozšíření vozovky před ZŠ TGM tak, aby se umožnil bezpečný provoz a výstup žáků, kteří jdou do školy. V místě vznikne pruh pro výstup žáků, přičemž se posune plot školy.
 • Projektová příprava rekonstrukce Domu služeb v Centru a Kulturního domu Starém Zubří
  • Dům služeb v Centru a Kulturní dům Staré Zubří dospěly do stavu, kdy je potřeba zahájit kroky k jejich rekonstrukci. Během volebního období si přejeme minimálně připravit projektovou dokumentaci na rekonstrukce obou objektů. Nastavujeme si tak reálný cíl na základě zkušeností, které máme, a protože víme, že není v možnostech města realizovat všechno hned a najednou. Pokud se však naskytne vhodná finanční příležitost, podpoříme zahájení rekonstrukce již v tomto volebním období.
 • Řešení problematiky parkování na sídlišti
  • Bod, který si neseme z minulého volebního období. Komplexní řešení tohoto problému se nám nepodařilo najít, ale pokusili jsme se učinit alespoň částečná opatření (rozšíření parkovišť ve dvou lokalitách sídliště, odstraňování autovraků). Na tento bod nerezignujeme a budeme se snažit nalézt řešení.
 • Posílení rychlosti a kapacity internetového připojení ve městě
  • Podpoříme zavádění optického internetového připojení nejen na sídlišti, ale i v dalších částech města pokládáním optických kabelů pod plánovanou výstavbu chodníků. Zároveň budeme jednat s mobilními operátory či jinými poskytovateli internetového připojení, aby se zvýšila rychlost a kapacita internetu i jinými přenosovými médii.
 • Sudy na dešťovou vodu pro občany
  • Provedeme průzkum zájmu mezi občany o získání sudů na dešťovou vodu. V případě poptávky mezi občany pořídíme sudy na dešťovku a budeme je distribuovat obdobně jako např. nyní kompostéry. Budeme hledat možnosti dotační podpory na pořízení sudů.
 • Podpora zachování obchodu s potravinami na Starém Zubří
  • V rámci zajištění občanské vybavenosti budeme podporovat zachování obchodu s potravinami na Starém Zubří, pokud by hrozilo jeho uzavření z ekonomických důvodů.
 • Karta výhod pro seniory
  • Po vzoru jiných měst jako je např. Rožnov pod Radhoštěm (karta Rosenka) se pokusíme zavést kartu výhod pro seniory. Jedná se o program, který si klade za cíl aktivizaci občanů Zubří seniorského věku. Karta bude nabízet např. zvýhodněné vstupné na kulturní akce města, divadla, slevy na služby aj. Vizí je zahrnout do programu i zuberské soukromé subjekty, které by měly zájem se do programu zapojit. Mohl by tak vzniknout reciproční vztah, kde by subjekty nabízely své zvýhodněné služby, a to by přilákalo zákazníky z řad seniorů, kteří do této doby jejich služby nevyužívali.
 • Podpora společenských a kulturních aktivit pro seniory
  • Budeme podporovat aktivity Rady seniorů, která již v minulosti uspořádala mnoho kulturních a společenských aktivit pro seniory (výjezdy do divadla, turnaje v pétangue a molkky) a aktivity Odboru kultury a sportu, který při plánování akcí připravuje program pro seniory.
 • Aktuální hasičárna již nevyhovuje potřebám našich dobrovolných hasičů. Podpoříme přístavbu nové hasičárny v prostorách Domu služeb (za zastávkou), které aktuálně hasiči využívají pro parkování hasičské cisterny. Na novou hasičárnu navazuje pořízení nové hasičské cisterny, která nahradí tu vysloužilovou.
 • Budeme vycházet spolkům vstříc ve finanční podpoře, ať už standardní cestou skrze programovou podporu, anebo v mimořádných situacích, kdy se během roku objeví nějaká akce či činnost, kde bude potřeba podpora města. S tím souvisí i pomoc s administrativní zátěží spolků ze strany města tak, aby se mohly soustředit na svou činnost a ne na papírování.
 • Obdobně jako u programu karty výhod pro seniory, chceme motivovat a podpořit zuberské občany v darování krve. Zavedeme program výhodného vstupného na městské kulturní akce, divadla a kina. Pokusíme se zapojit i zuberské soukromé subjekty.
 • Zachování a posílení sdílení informací na sociálních sítích i mimo ně
  • Podařilo se nám nastavit standard informování a komunikace s občany prostřednictvím sociálních sítí, v Zuberských novinách aj. Toto chceme zachovat a zároveň posílit, protože v informovanosti a komunikaci je vždy, co zlepšovat a na čem pracovat.
 • Veřejné projednávání větších investic města s občany
  • Držíme se našich vizí a principů, proto budeme pokračovat v pořádání veřejných projednávání všech větších investic města s občany. Cílem je předejít zarytým neshodám a hádkám, které mohou u větších projektů vyvstanout. Na veřejném projednání se mohou občané v řízené diskuzi vyjádřit k projektu a bude-li to reálné, tak se budou moci připomínky zapracovat. Pokud se proti danému projektu zvedne velká vlna odporu občanů, bude to pro vedení města signál pro změny projektu či opuštění jeho realizace.

Volební období 2018 — 2022

Děkujeme za Vaši projevenou podporu a důvěru.

(Pro více informací ohledně plnění programu klikněte na obrázky).

Kontaktujte nás